Produkter

CashGuard kontanthåndtering Elementer

CashGuard note deposit

CashGuard note deposit SBR2

CashGuard note deposit er en intelligent safe som teller kontantene, sporer innskudd og lagrer sedler i forseglede CIT-poser CashGuard note…

CashGuard Store Manager

CashGuard Store Manager

Programvaren CashGuard Store Manager automatiserer kontanthåndteringen, noe som sparer både tid og penger Programvaren gjør det mulig å administrere flere…