Merking av distribusjonsenheter

Det skal benyttes to typer etiketter i henhold til standarden STAND005. Etikett for produktinformasjon og etikett for transportinformasjon.

D-pak eller distribusjonsforpakning inneholder en eller flere forbrukerpakninger (F-pak).

Det skal benyttes to typer etiketter i henhold til standarden STAND005:

Produktetikett

1. Navn på merkeeier (skal merkes)
2. Varetekst (skal merkes)
3. GTIN for D-pak (skal merkes)
4. Best før dato (hvis F-pak er merket)
5. Leverandørens artnr. (kan merkes)
6. GS1-128 kode (skal merkes)

Les mer om STAND005 her

Kilde: GS1 Norway

Transportetikett

1. Adressant (skal merkes)
2. Mottaker (skal merkes)
3. Kjøpers referanse (skal merkes)
4. Bruttovekt (skal merkes)
5. Maks stablevekt (skal merkes)
6. SSCC-kode (skal merkes)
7. GS1-128 kode (skal merkes)

Les mer om STAND005 her

Kilde: GS1 Norway

Praktiske retningslinjer

Strekkoden GS1-128 skal benyttes til merking av D-pak, under  henvisning til krav til sporbarhet. Samme opplysning skal kun forekomme én gang pr. etikett.  Siden form og størrelse på D-pak er sterkt varierende, vil også  størrelse og utforming av  etikettene variere. Det er en forutsetning at etikettene er lesbare i alle ledd.

Etikettformater:
Etikettbredde skal være 105 mm eller 148 mm. Høyden på etiketten kan væriere.

Plassering av etiketter på pall
Produkt- og transportetiketten skal stå på samme side på pallen, og minimumskravet er at pallen skal merkes på to sider med begge etikettypene.