Generelle krav til all matinformasjon

Merkingen skal ikke være villedende og merkingen skal være på norsk, eller i stavemåten likt norsk.

Ferdigpakkede næringsmidler skal, med en del generelle og spesifikke unntak, merkes med:


1. Betegnelse.
2. Ingrediensliste.
3. Stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse.
4. Mengdeangivelse av ingredienser.
5. Nettoinnhold.
6. Holdbarhettsdato eller siste forbruksdato.
7. Vilkår for oppbevaring og anvendelse.
8. Navnet eller forretningsnavnet og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomhet.
9. Bruksanvisning.
10. Næringsdeklarasjon: Obligatorisk næringsdeklarasjon. Angivelse per 100 g eller 100 ml.
11. Særskilte merkeregler for visse matvarer.
12. Frivillige opplysninger.

Merkingen skal ikke være villedende og merkingen skal være på norsk, eller i stavemåten likt norsk. Det er virksomhetene som har ansvar for å følge regelverket.