Merkestandarder

StrongPoint produserer etiketter som tilfredsstiller merkestandardene.

For å bidra til økt sikkerhet og effektive vareforsendelser med høy sporbarhet er det opprettet felles merkestandarder. Dette gjelder for distribusjon av produkter i hele verdikjeden fra produsent, transportør til vareutsalg i butikk. StrongPoint produserer etiketter som tilfredsstiller disse merkestandardene.

Krav til merking av matvarer (STAND005)

Det gjelder generelle krav til merking av mat. I tillegg skal distribusjonsenheter og paller merkes med standardiserte etiketter (STAND005).

Les mer om STAND005 her

Krav til merking av fisk og fiskevarer (NS9405:2014)

For omsetning av fisk og fiskevarer nasjonal og internasjonalt er det opprettet en felles standard (NS9405:2014).

Les mer om NS9405:2014 her

Krav til merking av kjemikalier (GHS-standarden)

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymboletiketter. De skal være tydelig merket og informere om skader som kan oppstå ved bruk. (GHS Compliance Labeling).

Les mer om GHS Compliance Labeling her