Merkestandarder

StrongPoint produserer etiketter som tilfredsstiller merkestandardene.

For å bidra til økt sikkerhet og effektive vareforsendelser med høy sporbarhet er det opprettet felles merkestandarder for distribusjon av produkter i hele verdi-kjeden fra produsent, transportør til vareutsalg i butikk.

Krav til merking av matvarer (STAND005)

Det gjelder generelle krav til merking av mat. I tillegg skal distribusjonsenheter og paller merkes med standardiserte etiketter (STAND005).

Les mer om STAND005 her

Krav til merking av fisk og fiskevarer (NS9405:2014)

For omsetning av fisk og fiskevarer nasjonalt og internasjonalt er det opprettet en felles standard (NS9405:2014).

Les mer om NS9405:2014 her

Krav til merking av kjemikalier (GHS-standarden)

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol-etiketter, som skal informere om skader som kan oppstå ved bruk (GHS).

Les mer om GHS Compliance Labeling her