Selvbetjente kasser

Selvbetjente kasser gir økt effektivitet

Det er en klar trend som går mot flere utsjekkingsmuligheter i kassaområdet. Detaljistene ønsker å kombinere tradisjonelle kasser, selvskanningssystemer og selvutsjekking, best mulig tilpasset deres ulike butikker og konsepter. Samtidig er stadig flere av dagligvarekundene ute etter muligheten for selvbetjening.

Selvbetjente kasser gir betydelige besparelser i lønnskostnadene, fordi man kun trenger en butikkansatt for å håndtere opptil 8 systemer. Det forbedrer også opplevelsen av selve kassaområdet når flere kassapunkter er ledige. Dette kan være spesielt viktig når det er stor trafikk og køene er så lange at enkelte kunder velger å gi opp og forlate butikken uten å kjøpe noe.

StrongPoint har lang tradisjon med å øke handleopplevelsen og å gjøre kassaområdet mer effektivt. Vår kontanthåndteringsløsning CashGuard og Select & Collect løsningen Vensafe er to eksempler på hvordan vi har gjort dette i mange år. Nå hjelper vi detaljistene med å forbedre effektiviteten ytterligere i kassaområdet og møte etterspørselen etter selvbetjening med våre nye selvbetjente kasser.

Selvbetjente kasser er spesielt godt egnet for detaljister med et høyt antall transaksjoner og som har kunder med mellomstore handlekurver. Det er viktig å analysere hele kassaområdet nøye før man eventuelt installerer nye systemer. StrongPoint gjennomfører analyser og presenterer den beste kombinasjonen av ulike selvutsjekkingsløsninger, slik at man oppnår de synergiene og forbedringene en er ute etter.

Moderne og intuitive selvbetjente kasser

Kombinasjon av en maskin- og programvaren i selvutsjekkingsløsningen fra StrongPoint har resultert i en interaktiv og intuitiv løsning med et moderne design. Både maskin- og programvare er uavhengig av hverandre. Det betyr at de kan benyttes sammen eller i kombinasjon med en eksisterende maskin- eller programvare. Vi kan også tilpasse løsningen til våre kunders firmaprofil for å presentere varemerket på en best mulig måte.

Les mer

StrongPoint Self-checkout maskinvare

StrongPoint self-checkout maskinvare er interaktiv og intuitiv med et moderne design. Fokus på brukeropplevelsen Self-checkout maskinvaren kan bestilles med plass…

StrongPoint Self-checkout programvare

StrongPoint Self-checkout programvare er mer intuitiv og forutsigbar enn andre løsninger på markedet. Reduserer behovet for å måtte veilede kundene Løsningen…